معرفی سید رسول بهشتی


سید رسول بهشتی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 4 مرداد 1374
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

انقلاب سایه

نمایش مشخصات سید رسول بهشتی ساختمان بزرگ تعمیرگاه در میانه ی راه خاکی دو شهر قرار داشت، تعمیرگاهی قدیمی که پر شده بود از ماشین های اوراقی که هیچ مشکلی نداشتند، تنها نقصشان سوراخ های متعدد گلوله های مختلف بود. در گوشه ای دیگر چند ماشین نظامی سوخته دیده می شد، ماشین های بیگانه ای که از مدتی پیش تمام کشور را در

دستان مسیح

نمایش مشخصات سید رسول بهشتی پرتوهای نور از پنجره دایره ای شکل سقف به داخل اتاق زیرشیروانی می تابید اما قدرت این را نداشت تا تمام محیط را روشن کند، ذرات گرد و غبار معلق در فضا ستونی نامرئی از نور را میان پنجره سقف و کف اتاق آشکار می ساخت. تاریکی مجالی برای خودنمایی به نقاشی های آویخته شده بر روی دیوارهای کثیف و زمخت را نمی داد نقاشی های که روح خالقش در آن ها موج می زد