معرفی ماریه آزاد


ماریه آزاد
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 3 آذر 1356
کشور: ايران شهر: زابل


آخرین داستان ها ارسالی

زندگی بی بوسه

نمایش مشخصات ماریه آزاد دوباره هوا سرد شد همه به خانه های شهرنشین و مدرن خود برگشتند برندگان همچنان دنبال دانه می گشتند و من به عادت هر روزه روی بالکن را با دانه های برنج شب مانده پر میکردم و صبح نظاره گر دعوای کبوتران و گنجشکان لبه بالکن بودم. این روزها موجودی عجیب همه را درگیر خودکرده آنچنان

عید گلباران

نمایش مشخصات ماریه آزاد عید امسال خیلی  دیدنی  است چون برای اولین بار همه  دور هم جمع می شوند جای هیچ کی خالی نیست.به یک فامیل پر جمعیت تبدیل شده خانواده ی ده نفره. عکس می گیریم بیشتر قیافه ها  تغییر کرده و اگر با رنگ و لعاب نباشند همه کمی پیر شدیم. میانگین سنی ما سی تا چهل سالگی ست.مادر و پدر هم شکسته تر

زنگ آتش

نمایش مشخصات ماریه آزاد زنگ تفریح به صدا در آمد .زنگ موبایل معلم هم از کیف شروع به نواختن کرد.قبل از بچه ها از کلاس بیرون رفت.مونا و یکتا هنوز مشغول نوشتن تمرین ها بودند.مریم هم خوراکی اش را از داخل کیف برداشت و صبا کتاب و دفترمشقش را از روی میز برداشت تا داخل کیف بگذارید.عسل از بیرون دوید و یادش آمد کاپشن

پله برقی

نمایش مشخصات ماریه آزاد ترس از پله برقی از کودکی آزارش می داد.متاسفانه هرروز این ترس تکرار می شد. یک روز پله برقی از کار افتاده بود و خانم پیری که می خواست به طبقه بالا برود آنجا ایستاده بود نوشته ی روی پله برقی را که به زبان بیگانه بود نمی توانست بخواند.شاید منتظر مانده که راه بیاندازند. اما از بس منتظر ماند خسته شد و گوشه ی نیمکتی آن طرف سالن نشست و آهی کشید

روزهایی که خدا را ندید

نمایش مشخصات ماریه آزاد این روزها شیطان دست ودل بازتر از قبل شده.باور نداشتم اما دیدم این بار امانت راکه خداهمان عشق نامیده بودحالا بازیچه دست شیطانی شده که انسانها را از انسانیت دور میکندتابه خدانشان بدهد حتی به امانتت خیانت کرد ادمی که تو عاشقش بودی.ادمی که بویی از حیوان هم نبرده تاانجاکه نه مردبه زن

مادر

نمایش مشخصات ماریه آزاد مادر نویسنده : مریم سرگزی کدپرسنلی82970831 دستم را در دستان سرد و بی جان مادربزرگم گذاشتم.تمام رنجهایی که کشیده ،در خطهای پیشانی اش هویدا بود.هنوز سنش به چهارده نرسیده بود که به زور شوهرش دادند.چندی از ازدواجش نگذشته بودکه فرزند اولش احمد به دنیا امد.حالا احمد برای خود کسی شده بود و برو بیایی داشت

عشق یعنی...

نمایش مشخصات ماریه آزاد قدیما میگفتن عشق بین زن وشوهر بعد ازدواج به وجکد میاد.اون زمانی عشق میشه نامید که طرفت بویی از عشق برده باشه.من نمیدونم بعضیا کتک و بعد بوسه رو میگن عشق.فحش و ناسازا و بعدش نوازش اسمش عشقه.نمیدونم برام قابل درک نیست عقده هایی که تبدیل به دیوانگی و جنون میشه میگن عشق.ادمی که عشقش رو زیر غرورش له کنه علت دوستی بیش از حده

روزگار گردون

نمایش مشخصات ماریه آزاد بالاخره دست تقدیر رقم زداز اداره ماموریتم  به یزد خورد و باجمعی از دوستان برای بازدید از طرحهای عمرانی راهی شدیم. روز اول که ازیکی دو منطقه بازدید داشتیم خسته به مهمانسرابرگشتیم. روز دوم به یک طرح درحال ساخت رفتیم خیلی از ما جلوتر نبودند اما از هماهنگی و درستکاری  پیمانکار ها میشد فهمید تنهاعامل پیشرفت انهادر کاربودند

بهار

نمایش مشخصات ماریه آزاد بهار راببین زیبایی خاص خودش رادارد انقدر هوابوی عشق می دهد که از هر جایی عشق جوانه می زند. همه عاشقان در بهار عاشق شده اند ویااوج عاشقی شان در بهار وماه اردیبهشت است . باران بهاری می رویاند. سبز می کند. عطرمحبت می پراکند. عاشقان به قاصدک پیام میدهند ودست باد می سپرندگاهی ارزوهایشان را

جادوگر

نمایش مشخصات ماریه آزاد ساعت12ظهربود. خورشید دامن اتشین خود رابرزمین پهن کرده بود. ماشین پدرم وارد کوچه ای شد که مادر تاکسی انتظارش رامیکشیدیم. همانگونه که تصورش می رفت. کنار پدر آن زن باچادر رنگی نشسته بود. یادم می آید،چقدر با مادر درگیر بود وبه هر چیزی بهانه می گرفت وتقریبا هر روز شاهد دعوا وکتک کاری او بودیم