معرفی سمیرا پوریان


سمیرا پوریان
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 14 آبان 1382
کشور: ايران شهر: قزوین


آخرین داستان ها ارسالی

مگر زندگی معنا دارد؟!

نمایش مشخصات سمیرا پوریان گویی زندگی برایش معنی نداشت شنیده اید می گویند یه گوشش در است یه گوشش دروازه؟برای او تولد در بود و مرگ دروازه اصلا حیاط بین در ها برایش مهم نبود به همین خاطر بود که شب ها در کارتونی به اندازه یک بالش کوچک می خوابید و صبح ها در خیابان های شهر پرسه میزد حتما میپرسید برای غذا چه میکرد