معرفی حمزه بنی سعید


حمزه بنی سعید
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 10 شهريور 1364
کشور: ايران شهر: آبادان


آخرین داستان ها ارسالی

«حقیقت مبتذل»

نمایش مشخصات حمزه بنی سعید صبح شده بود و وزش باد سرد پاییزی از لای در نیمه باز تراس خانه با نور آفتاب صبح هم پیمان شده بودند تا از خواب بیدارش کنند. با اینکه به غیر از لباس زیرش چیزی به تن نداشت تمام وجودش سنگین شده بود. انگار که کاناپه به رویش افتاده بود و نه او روی کاناپه. به سختی از جا بلند شد، در حالی که گیره

«پانصد تومان آبرو!»

نمایش مشخصات حمزه بنی سعید کاملا مشخص بود دمپایی های تا به تایش که دو برابر سایز پاهایش بود مثل شلوار و بلوزی که به تن داشت عاریه ای است. چهار سال بیشتر نداشت؛ با موهای فر و پوست سبزه و لهجه ی شیرینش بسیار محبوب کاسبین محل بود. همیشه تا دیر وقت حوالی همان چهار راه پرسه می زد و چراغ قرمز و شیشه های پایین ماشین ها برای او معنای امید بودند