معرفی مسلم یزدانی


مسلم یزدانی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 3 تير 1372
کشور: ايران شهر: خاتم
moslem


آخرین داستان ها ارسالی

سرنوشت

نمایش مشخصات مسلم یزدانی الله خالِقٌ الرِزق خاِلقٌ ِنعمَهُ والله علیمٌ حکیم نام داستان: سرنوشت نویسنده : مسلم یزدانی ویراستار: محسن یزدانی شماره تماس : 09139521570 سینا هر روز به هر بهانه ای که بود سوار دوچرخه ای می¬شد که تازه پدرش برایش خریده بود و به محض اینکه مادرش فرشته خانم برای رسیدگی به