معرفی سما قراگوزلو


سما قراگوزلو
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 27 خرداد 1383
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

بچه هاي زلزله

نمایش مشخصات سما قراگوزلو به نام خدا بچه هاي زلزله تقديم به بچه هاي در خاك رفته شهر عزيزمان كرمانشاه سلام زلزله؛ ديشب كه آمدي من و ليلا و حميد را در خواب بردي،‌ نمي دانم دفتر مشقم را از زير آوار پيدا مي كنند يا نه؟ تو به خانوم معلم بگو كه تكليفم را نوشته بودم. ديشب حميد هم كه قول داده بود كمتر شلوغ كند ديگر ساكت شد