معرفی پریا چیت گر


پریا چیت گر
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 10 مرداد 1383
کشور: ايران شهر: قوچان


آخرین داستان ها ارسالی

ازادی خرمشهر

نمایش مشخصات پریا چیت گر صدای تفنگ ها شنیده میشود, خانه ها را با تانک ویران می کنند, نفربر ها در کوچه ها حرکت میکنند و هر آدمی را که میبینند به قتل میرسانند,مردم دیگر جای خواب نداشتند, بیمارستانها دیگر جایی برای مجروحان نداشتند.مردها وزن ها با جان ودل از خاکشان دفاع میکردند وبرای میهن و شهرشان جانشان را فدا میکردند و پس از چند سال و چند ماه و چند روز خرمشهر آزاد شد

یاس سفید

نمایش مشخصات پریا چیت گر دروازه های آسمان گشوده میشودوبارانی شگفت زمین رافرامیگیرد.مدینه لبریزعطریاس باچشمانی گشاده ترازهرروزبیستمین روزجمادی الثانی رادیدارمیکند. دروازه های آسمان گشوده میشودوفرشتگانی بیشمارهلهله کنان فرودمی آیند. چشمان خدیجه(ع)خیس لبخندمیشودومحمد(ص)شادمان وبیقرارکودک رادرآغوش میکشد

زندگی من

نمایش مشخصات پریا چیت گر sریشه اصلی زندگی من افکار است. من با فکرهایی که دارم می توانم داستانی پر از عشق و جنون , پر از آرامش و داستانی که پر از لحظات زندگی من است.

نکته های علی و فاطمه

نمایش مشخصات پریا چیت گر سلام بچه ها حتما همه شما اطلاع دارید که دخترها از سن 9 و پسرها از سن 15 سالگی به سن قانونی می رسند من الان 9 سال دارم و برادرم 15 سال دارد راستی اسم من فاطمه است و اسم برادرم علی ما به سن قانونی رسیده ایم من امروز چند نکته را از معلم خود آموزش دیده ام و می خواهم به شما آموزش دهم من دو