معرفی اسحاق مسیح


اسحاق مسیح
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 16 خرداد 1332
کشور: ايران شهر: درگز


آخرین داستان ها ارسالی

سهمگین و سخت

سهمگین وسخت اون روز هم مثل روز های قبل نشسته بودم و به نوشتن متن بوسیله لپتاپ میپرداختم مادر و پدرم درحال انجام کار های روزمره خود بودند و خواهرم نیز کارهایش را انجام می داد دقیقا مثل یک روز کاملا معمولی مثل بقیه روز ها کمی دلواپس بودم اما بی دلیل بود و دلیلی برای ان نمیافتم پس با بیتوجهی به ان ادامه متنم را نوشتم