معرفی فاطمه غفاری


فاطمه غفاری
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 19 فروردين 1377
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

یاسمینا

نمایش مشخصات فاطمه غفاری در فرودگاه در صف مخصوص تحویل بار منتظر ایستاده بودم ، صف کنارم مخصوص پرواز تهران- شیراز بود اما در واقع هیچ کس توی صف نبود تا این که یک دختر جوان با احوال پریشان و آشفته آمد جلوی مسئول تحویل بار ، حدودا بیست و دو سه ساله شاید کمی بیشتر، شال سرش کرده بود و یک مانتو مدل گشاد ، موهایش