معرفی وحید رضائی


وحید رضائی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 11 خرداد 1376
کشور: ايران شهر: شهریار


آخرین داستان ها ارسالی

یادبودی برای بانو

نمایش مشخصات وحید رضائی گاهی اتفاقات ملموسی در ذهنم رخ میدهد، مکان ها و اشخاص مختلف ،معشوقه های بیگانه با داستان های مزحک مربوط به خودشان؛ اما باران عزیز میدانی از همه عجیب تر اینست گاهی نمیتوانم تمییز دهم کدام شان رویا بوده و کدامشان مربوط به خاطره ای در واقعیت ! این ایام بسیار خیال میبافم، آنقدر که دیگر وسعتشان از حدود ذهنم وسیع تر شده