معرفی جواد نوروزی کوشک قاضی


جواد نوروزی کوشک قاضی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 25 شهريور 1348
کشور: ايران شهر: شیراز