معرفی مهتاب قاسم زاده


مهتاب قاسم زاده
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 23 آبان 1359
کشور: ايران شهر: تهران
شاعر و نويسنده
ازسال١٣٨٢فعاليت هنري ام را شروع كردم
آثار بنده بنام هاي سكوت ماهتاب،آواي خيال و آواز شب رمان گذرعشق و داستان فيل وقورباغه
ميتوانيد در اينستاگرام به نشاني زير آثار بنده را دنبال كنيد
@mahtab.ghaasemzade