معرفی مهدی عزیزی حرمت


مهدی عزیزی حرمت
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 18 ارديبهشت 1377
کشور: ايران شهر: رزن


آخرین داستان ها ارسالی

آیینه

نمایش مشخصات مهدی عزیزی حرمت کار هر ماه پدرم این بود که مبلغی از حقوقش را به نیازمندان می داد، این برایش تبدیل به عادت شده بود، عادتی که مرا آزار می داد، من همیشه در سودای ثروت اندوزی بودم به خصوص اینکه دلم نمی خواست مقابل هم کلاسی هایم کم بیاورم، با وجود اینکه پدرم در یک کارگاه فرش بافی کار می کرد، حقوقش کفاف

عطربهشت

نمایش مشخصات مهدی عزیزی حرمت نگاهم را به چهره اش دوخته بودم و چیزی نمی گفتم، فقط نگاه می کردم، به لباس های خاکی رنگش، به صورتش که مملو از ریش های تنک بود و به نورانیت خاصی که در نگاهش موج می زد، در همان زمانی که در اعماق ذهنم مشغول کند و کاو ظاهرش بودم، خم شد، دستانش را روی شانه هایم گذاشت و گفت:«ما اومدیم براتون