معرفی محمدرضا زیرک


محمدرضا زیرک
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 25 خرداد 1380
کشور: ايران شهر: مشهد


آخرین داستان ها ارسالی

زندگی

نمیدانم قانون دنیاست؟ عاشق هر کسی باشی تورا تنها میگذارد!.. فک کنم باشد، تا قبل از اینکه بفهمد عاشق او هستی تورو بسیار دوستت دارد؛ اما تا اینکه میفهمد بدون او نمی توانید زندگی کنید شما را تنها میگذارد! کسی که مثل خون در تمام بدن شما در جریان است؛ یک گونه خنجری زهرآلود بر شکم شما