معرفی امیر اکبر ناصرانی


امیر اکبر ناصرانی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 16 شهريور 1342
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

قفس

دستان پینه بسته اش را در دستان چروکیده و خسته ی خود میفشرد،لمسش میکرد، نوازشش میکرد و حسش میکرد، او از این احساس لذت میبرد. چشمانش را به ارامی هر چه تمام تر میبست و نفس عمیقی میکشید، نفسی که اکسیژن و هوای گرم خانه را تا ته اعماق وجود پیرزن میبرد و با بازدمی اسوده تمام ان را به پیرمرد