معرفی منوچهر فتیان پور


منوچهر فتیان پور
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 21 مرداد 1342
کشور: ايران شهر: شوشتر


آخرین داستان ها ارسالی

عاشق که باشی

نمایش مشخصات منوچهر فتیان پور عاشق که باشی دراوج دلتنگی حواست سرجاش نیست بهونه می گیری همه ش تو فکری کی می بینش الان چکار می کنه دلت می خواد ازخواب وبیداریش باخبر باشی همیشه چشم براهی وانتظار دیدنش داری بهش که می رسی چشمات توی چشماش که می خوره تازه زبونت قفل می شه براچی این همه راه امدی چرا

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

نمایش مشخصات منوچهر فتیان پور کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را . یک سرکارگری بود بنام استادمحمد ایشون سرکارگر بچه های بود که سرکوره آجر پزی کار می کردندو وقتی این کامیون می اومد برای بار ایشون کارگر براش پیدا می کرد تا آجر بارکنن یه روز یک کامیون آمد واستا محمد رفت 4نفر پیدا کرد که ماشین بار کنن دونفر می فرستا

داستان کوتاه جوان باغیرت

نمایش مشخصات منوچهر فتیان پور راننده جوانی بالباس مشکی به تن ، عادت داشت غروب ها بعد ازخستگی کار روزانه پشت به یکی ازصندلی های دورمیدان محله خود، همراه بادوستان خودبنشینه وبادوستان خود خوشُ بش کنه وبه تماشای تردد ماشین هاخصوصاً ماشین های خارجی نگاه کنه ،ناخودآگاه شاهد یک حرکت ناهنجار راننده تاکسی می شه که

رعدو برق

نمایش مشخصات منوچهر فتیان پور سیزده بدر دختره صبح روزسیزده بدر پا می شه از خواب می ره ،دست وصورت می شوره صدامی زنه مامان مامان ! مادرهم ازاتاق خواب می یاد بیرون میگه بله جونِ مان ، چیه شده خواب دیدی ؟ وای مامان تودیگه ! من که بیدارم ،رفتم دست وصورتم شستم. پس چیه شده منو ترسوندی که! وای توچقدرمی ترسی مامان

عروسی

نمایش مشخصات منوچهر فتیان پور عروسی یروزبا دوستم ازدبستان که داشتیم می آومدیم خونه گفت :می دونی پنج شنبه این هفته عروسی هست . گفتم: نه عروسی کیه ! گفت :عروسی دایی پسر همسایه مون. گفتم :خُب مگه تو میری ؟ گفت :آره خوبه ،خوش می گذره . گفتم چطور ؟ گفت :بابام گفته؛ که تومراسم جشن شون ساز مّحلیه، توشمال میارند ،نمی