معرفی زهرا بارانی


زهرا بارانی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 15 اسفند 1375
کشور: ايران شهر: مشهد


آخرین داستان ها ارسالی

پاییز بوی خون میدهد

آن روز باران می آمد. دشت تشنه ی آب به وجد آمده بود عصاره ی عطرهای خوشبو را پراکنده میکرد. درخت ها نیز حال عجیبی داشتند، با وزش باد شاخک های خود را تکان میدادند و با موسیقی باران به شکل غریبی می رقصیدند. بوی خاک می امد. پنجره ها را گشودم و گذاشتم که هوای تازه با تاروپود تنم عجین شوند و سرشار شوم از مهر پاییزی