معرفی المیرا یادمند


المیرا یادمند
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 13 تير 1368
کشور: ايران شهر: تبریز
سلام به همه
صفحه ی قبلیم گم و گور شد بعد از این اینجا در خدمتم...
بعد از سالها با دست پر برگشتم به خونه ی خودم!
رمان نویس و نویسنده
در اینستاگرام @khod_nevis4
خوشحالم که اینجام


آخرین داستان ها ارسالی

مینا

نمایش مشخصات المیرا یادمند وقتی دیدم دیگه همه جوره اونو از دست دادم... وقتی باورم شد محال ممکنه مال من بشه... و همون روزی که اونو روی صندلی جلوی یه ماشین اعیون سفید رنگ کنار یارش دیدم اصلا ناراحت نشدم... گریه هم نکردم! خشم و عقده همه ی وجودمو دربرگرفت. دلم میخواست سر هرچیزی الکی داد و بیداد راه بندازم و هوار بکشم