معرفی مصطفی ارشد شاه‌تقی


مصطفی ارشد شاه‌تقی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 15 اسفند 1369
کشور: ايران شهر: مشهد


آخرین داستان ها ارسالی

مهمانِ کوچک امام حسین

نمایش مشخصات مصطفی ارشد شاه‌تقی یادمه وقتی نه ساله بودم ، با موهای فرفری و جثه‌ی نحیفم از وسط آدم بزرگ‌ها به زور خودم را به جلوی صف ، کنار خیابان می‌رساندم تا که دسته‌های عزاداری امام حسین را ببینم. آخه می‌دونید ، علاقه‌ی زیادی داشتم که با لباس مشکی‌ و زنجیر کوچکم در اول صفِ هییت باشم. ولی خب متاسفانه به خاطر