معرفی یگانه نوروزی


یگانه نوروزی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 18 بهمن 1382
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

???? وَفـٰــآدآریْ

نمایش مشخصات یگانه نوروزی ???? وَفـٰــآدآریْ این پارک همچون دفتر خاطرات من است دفتر خاطراتی که که برگ هایش بی نهایت است هر قدمی که برمی داشتم خاطرات گذشته به ذهنم هجوم می آوردند اولین قدم : خاطرات آشنایی دومین قدم: قرار های عاشقانه سومین قدم: رویا پردازی هایمان چهارمین قدم: عهد بستن مان پنجمین قدم: