معرفی امیر سنجابی


امیر سنجابی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 11 شهريور 1370
کشور: ايران شهر: کرمانشاه


آخرین داستان ها ارسالی

غریبه ها

پاییز امسال، هوای گرفته ای دارد. توی پیاده رو به سمت دبستان پسرم قدم می زنم که با صحنه ای عجیب، برخورد میکنم. مرد و زنی داخل بانک با زبان اشاره و بدن صحبت می کنند و کارمندان هم دورشان را گرفته اند... از روی کنجکاوی وارد می شوم. انگار آن خانم و آقا اهل اینجا نیستند. جلوتر می روم. با زبان انگلیسی از مرد غریبه می پرسم:((می توانم کمکتان کنم آقا؟))

اشک های قشنگ

-راستی، تو دست بزن داری؟ -نه... آخه کی دلش میاد فرشته ای مثل تو رو بزنه؟ -خوبه، خیالم راحت شد که دیگه منو نمی زنی. -حالا خیلی هم خیالت راحت نباشه، چون من شخصیتم غیر قابل پیش بینیه، یهو دیدی زدمت. -وای نه تو رو خدا، خواستی بزنی به چشمام نگاه کن دیگه نمی زنی. -چشمات رو با یه چیزی می بندم که واسطمون نشن، بعد می زنم